mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   

  Mensenrechten en dubbele paspoorten


   

  Het mooiste argument tegen een dubbel paspoort heb ik gisteren gehoord: mensen met een dubbel paspoort hebben twee keer zoveel rechten als de andere mensen. Sterker nog, niet alleen dat je die rechten hebt, maar “je eigent jezelf 2x zoveel rechten toe als ieder ander mens met je twee paspoorten.” Er is dus in de wereld een beperkte voorraad rechten en de mensen met een dubbel paspoort eigenen zich meer rechten toe dan waar ze door een eerlijke verdeling van de rechten recht op zouden hebben. Ineens heb je het: Wilders is eigenlijk een mensenrechtenactivist.

   
  Lees meer...

  De wisseltruc


   
  Als je een publiek in een toespraak beter wil overtuigen kan je de wisseltruc gebruiken.

  Hoe werkt de wisseltruc?

  De wisseltruc maakt handig gebruik van twee van je geestelijke eigenschappen: gewenning en vermoeidheid. Stel je bijvoorbeeld voor dat je het publiek wil wijsmaken dat de aarde vlak is. Begin dan met een lange rij van waarheden waar niemand aan twijfelt. Vertel anekdoten, herhaal bij het publiek aanwezige vooroordelen. Bijvoorbeeld:

   
  Lees meer...

  Ben je in vorm? Anders kan je niet winnen.


  Als je met mij debatteert of argumenteert, moet je argument een bepaalde vorm hebben. Hieronder wil ik deze vorm beschrijven, iets zeggen over hoe je een argument kan aanvallen en over de plichten die je tijdens argumentatie hebt.

   
  Lees meer...

  L’antisémite de jour: Ted Honderich

   

  In een andere weblog heb ik op een wat droge manier uitgelegd waarom het verboden zou moeten zijn om iemand in een debat van antisemitisme te betichten. Nu wil ik met een praktijkvoorbeeld laten zien welke negatieve gevolgen een dergelijke aantijging kan hebben.
  Ted Honderich is een Brits-Canadese, gepensioneerde filosoof van de geest en de logica, die na 11 september over de moraliteit van de wereld ging nadenken. Hij schreef een eerste boek “After the terror” en publiceerde zijn gedachten in de pers. Niemand vond zijn gedachtegang verdacht totdat zijn boek in Duitsland herdrukt werd. Op dat moment schreef Mischa Brumlik, hoofd van het Holocaustcentrum in Duitsland en onderwijsprofessor bij de Universiteit van Frankfurt, een open brief aan de liberale krant Frankfurter Rundschau, met de titel “Filosofische Jodenhaat”. Daarin vroeg Brumlik de uitgever om het boek van de schappen te halen, omdat het antisemitisch zou zijn. En toen was het hek van de dam.

  In het boek beargumenteert Honderich dat sommige gevallen van terrorisme gerechtvaardigd zijn en hij neemt daarbij het Palestijnse terrorisme als voorbeeld. Maar laten we precies Honderich’s samenvatting van zijn argument bekijken:  
  Lees meer...

  Debattrucs: bluffen


  Bluffen gebeurt wel eens en elke menselijke mens heeft ooit iets overdreven of een leugentje verteld. Er zijn echter internetbluffers die heel ver gaan. Zelfs als je hen vraagt om hun stellingen te bewijzen, gaan ze regelrecht met cijfers of feiten in je gezicht gooien, met een zekerheid die je totaal op het verkeerde spoor brengt.

  Lees meer...
  Sommigen worden wanhopig van de aantalen bluffers, die hun pokerface op het internet laten schijnen. Gelukkig is er een eenvoudig middel om die, soms leuk gekleurde, zeepbel door te prikken. En dat middel heet “de bewijslast”. Vraag het gewoon aan iemand om zijn beweringen te bewijzen. En je zult meteen zien hoe ze heel flauwe excuses brengen, dat ze tijd noch zin hebben, of iets even saai.
  Lees meer...
  Debattrucs: antisemitisme


  Een Marokkaantje brengt bij een loket niet alle noodzakelijke papieren om zijn aanvraag voor iets goedgekeurd te krijgen. De vrouw achter het loket zegt dat ze hem de aanvraag niet zal honoreren. Het Marokkaantje vraagt: “U bent zeker racistisch?”

  Iedere Nederlander kent zo’n verhaal en ergert zich aan een dergelijke Marokkaantje. Sterker nog, dit soort verhalen, worden door de racisten aangehaald. Het Marokkaantje wordt niet het voordeel van de twijfel gegeven, maar iedereen heeft een vermoeden dat hij, door te vragen of de vrouw racistisch is, juist een geheime agenda heeft.
  Lees meer...
  Descriptief, prescriptief en onuitgesproken conclusies

  Taal is een belabberd instrument. Als je iets zegt, kan en betekent het meestaal tien andere dingen. De argumentatieregels proberen echter zoveel mogelijke misverstanden te vermijden. Als je een argument analyseert moet je erachter zien te komen wat de andere wil zeggen. Daarbij kijk je wat voor soort zinnen er worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld prescriptieve (normatieve) en descriptieve zinnen. En als je een prescriptieve zin voor een descriptieve zin aan neemt, en andersom, dan kan een argument een heel andere betekenis hebben. Laat ik maar meteen een voorbeeld geven, van wat ik vandaag heb gelezen:

  Zin (1): “Ik ben van nature ook van de strenge, maar weet inmiddels dat het in de praktijk zeker niet altijd zo werkt.”
  Lees meer...

  De stromanworstelaar


  Er was ooit een held met de naam Don Quichote de La Mancha. Hij beeldde zich in dat windmolens zevenkoppige draken waren, om ze heldhaftig rechttoe aan te vallen. Hij trok zijn glimmende harnas aan en trok ten strijde. Op zich een tragisch lot dat tot medelijden dwingt, maar niet het medelijden is datgene dat ons bij Don Quichote doet verroeren. Het is zijn zuiverheid in zijn waarden, zijn bereidheid om voor zijn idealen een hoge boete te betalen. Het zijn moed en zijn oprechtheid. Daardoor vergeven we ook Sancho Panza zijn naïviteit in dienst van de tragische held.

   
  Lees meer...
  Debattrucs: de Reader’s Digest methode


  Het feit dat u nu een brief met vertrouwelijke informatie bezit, bewijst dat u op dit moment al met 100% zekerheid prijswinnaar kunt zijn.
   
  Hoogachtend,
   
  Reader’s Digest
   
  Zo’n 100% zekerheid kan je niet zomaar weggooien, dus ik heb meteen gereageerd:
   
  Geachte heer/mevrouw,

  Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat mij de kans hebt gegeven om met 100% zekerheid te weten dat ik een prijswinnaar kan zijn. Ik wil daardoor deze kans grijpen en iets voor u terug doen. Het feit dat u nu een brief met vertrouwelijke informatie bezit, bewijst dat ik op dit moment al met 100% zekerheid uw klant zou kunnen worden.
   
  Hoogachtend,
   
  Mihai Martoiu Ticu
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl