mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  De mensheid op een vijfsprong

  De mensheid op een vijfsprong


  De mensheid bevindt zich op een kruispunt tussen een Holocaust en een postindustriële evolutie. De vraag is of we in staat zijn om de juiste weg te kiezen.

  We zien een vijfvoudige polarisatie op wereldniveau. Die tussen christendom en islam (traditionele waarden), tussen de geïndustrialiseerde landen en de derde wereld, en tussen hierboven genoemde traditionele waarden en een nieuw denken. Deze polarisatie is slechts een symptoom van diepere problemen, waarmee de mensheid in haar algemeen, nu en in de toekomst te maken heeft. Deze polarisatie wordt versterkt door de technologische ontwikkelingen.

   
  Die bovengenoemde problemen zijn overbevolking, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en water, en klimaatverandering. Als we zo blijven consumeren als we nu doen, hebben we over vijftig jaar twee nieuwe Aardes nodig voor de grondstoffen. Zonder ingreep in de klimaatverandering zijn over dertig jaar grote delen van de Aarde onbewoonbaar, omdat ze hete, koude of onder water liggende woestijnen zijn geworden. Dit schept grote massa’s migranten, die nergens welkom zijn.

  De kennis van deze problemen is doorgedrongen tot alle volkeren, bewust of onbewust, maar het is moeilijk om die in het openbaar te erkennen. In ieder geval staan we voor een dilemma, waarbij grote wereldoorlogen om land en grondstoffen een grimmig vooruitzicht is.

  In een dergelijke situatie ontstaat er een heropleving van traditionele, conservatieve en religieuze waarden. Dat heeft twee psychologische redenen. Ten eerste is er de angst voor de toekomst en voor het gevaar van de anderen. Ten tweede is er een zelfbedrogmechanisme. De traditionele/religieuze waarden machtigen een groep om zichzelf als superieur (lees uitverkoren) te beschouwen. Dit superioriteitsgevoel biedt een excuus om anderen uit te roeien en tegelijkertijd vrede met zichzelf te hebben.

  Tegenover de traditionele waarden ontstaat een (radicalere) geëngageerde bevolking, zowel in de industriële landen als in de derde en de islamitische wereld. Deze stroom van nieuwdenkers kan voor interne conflicten zorgen, maar ze kunnen ook de partij van de traditionelen kiezen, op het moment dat er een botsing tussen de industriële en de derde wereld ontstaat, tussen christendom en islam.

  De polarisatie en de verspreiding van de traditionele waarden worden vergemakkelijkt door de technologische ontwikkelingen, zoals Internet en satelliettelevisie. Daardoor denken vele christenen en mensen in geïndustrialiseerde landen synchroon. Daardoor denken moslims en de derde wereldbewoners op dezelfde manier. Daarom zien we een nieuw unisono denkende stroming op het Internet ontstaan, als vijfde gepolariseerde groep, in een tang gevangen tussen alle anderen.

  Het dilemma is niets anders dan het gevangenendilemma: het is de keuze tussen samenwerken, met het oog op een ver in de toekomst beloofd fruit, of een strijd aangaan met het oog op onmiddellijke beloning, wat meer bij de menselijke natuur past. Het gevangenendilemma biedt ook twee oplossingen:

  (1) De geïndustrialiseerde landen roeien de rest van de wereld uit, een ongekende Holocaust. Dit is de weg die we nu samen met Bush bewandelen, maar dit betekent slechts een uitstel van onze eigen executie.

  (2) Of we kiezen voor een coördinatie op wereldniveau in het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld door de één triljoen dollar, die nu jaarlijks aan wapens wordt uitbesteed, te investeren in alternatieve energiebronnen, recycling, ruimtevaart, landbouw en (post)technologische ontwikkeling.

  We zijn ooit uit een boom gestapt en we hebben nu de kans om boven de mens uit te evolueren.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl