mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  Kun je een autonome staat tot iets dwingen?

  Kun je een autonome staat tot iets dwingen?


  “Kan de wereld een autonome staat dwingen zich te binden aan een bepaald verdrag waarin het zich onderwerpt aan internationaal recht? Met welke legitimiteit zou dat moeten?” Dit was de reactie van een lezer op mijn stuk “Wat de eerste verlichting heeft gemist”. Hieronder wil ik eens kijken of je een autonome staat wel of niet tot iets kan dwingen. 
  Stel je voor dat ik Pietje Puk ben en ik heb een boerderij naast de autonome staat genoemd Autonomia. Tussen Autonomia en ik bestaan geen regels, geen wetten, geen afspraken. Deze toestand kunnen we als een anarchie beschouwen.

  De filosoof Thomas Hobbes vroeg zich af hoe een staat ontstaat, wat is zijn rechtvaardiging en waarom zou men wetten respecteren. Hij stelde zich een situatie voor waarin geen staat, geen regels en geen wetten zouden bestaan. Dus een anarchietoestand, zoals tussen Autonomia en mij. Deze situatie noemde hij de natuurtoestand, een denkbeeldige situatie van een mensheid zonder maatschappij.

  Hobbes meende dat de mens van nature slechts gedreven wordt door zelfbehoud, eigenbelangen en bevrediging van eigen verlangens. In ieder geval kun je dit altijd veronderstellen van de andere mensen, zelfs al zou jij zelf volgens andere principes willen leven.

  Omdat de goederen schaars zijn en de mens wil overleven, is iedereen een potentieel gevaar voor iedereen. Iedereen kan jou vermoorden om je net gevangen hert, of om je vrouw. Rationeel zou je dan proberen een hoogstwaarschijnlijke aanval een stap voor te zijn en potentiële tegenstanders preventief te doden. In een toestand van anarchie is het dus rationeel om alle anderen te doden, voordat zij jou doden.

  In de natuurtoestand heb je recht op alles, heb je recht op geweld. Niets is ongerechtvaardigd, niets is onjuist en er is sprake van een staat van oorlog van allen tegen allen. Dus ook van terrorisme zou je kunnen zeggen dat die gerechtvaardigd is.

  De natuur heeft de mensen gelijk gemaakt. Zelfs de allersterkste en de allerslimste, zegt Hobbes, is niet veilig. Zelfs de allerzwakste kan altijd naar een wapen grijpen, of zich met anderen verenigen. Hetzelfde kunnen we over de huidige toestand in de wereld zeggen. Recentelijk is de technologie met grote sprongen vooruitgegaan, is heel goedkoop en gemakkelijk beschikbaar geworden. Dat maakt het mogelijk met weinig middelen zeer vernietigende aanslagen te plegen.

  “In such condition there is no place for industry, because the fruit thereof is uncertain: and consequently no culture of the earth; no navigation, nor use of the commodities that may be imported by sea; no commodious building; no instruments of moving and removing such things as require much force; no knowledge of the face of the earth; no account of time; no arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short.” – beschrijft Hobbes deze anarchie.

  Daarom is het rationeel dat iedereen zijn recht op geweld opoffert. Het is rationeel om met elkaar een contract af te sluiten, ons recht op geweld op te geven en de macht aan een neutrale instantie over te dragen, en Hobbes denkt daarmee aan een staat.

  Volgens Hobbes en andere filosofen ben je in de natuurtoestand (in de anarchie) gerechtigd om anderen te dwingen hun recht op geweld op te geven en aan een staat deel te nemen, desnoods met geweld. Je bent daartoe gerechtigd omdat anders je leven in gevaar is, dus uit zelfverdediging.

  Welnu, Autonomia is een gevaar voor mijn leven en welzijn en ik ben gerechtigd om Autonomia tot iets te dwingen. Ik pleit niet voor een super- of supra-staat. Het minimale waar ik Autonomia denk toe te mogen dwingen is een rechtbank, die onafhankelijk en onpartijdig is.

  Wanneer ik geloof dat Autonomia bepaalde handelingen verricht, die mijn leven negatief beïnvloeden, zoals een verkrachting van mijn dochter, diefstal van mijn olie, een dictator in mijn land helpen, kan ik naar deze rechtbank stappen en eisen dat Autonomia deze handelingen stopt.

  Deze rechtbank beslist of Autonomia gerechtigd was om de betreffende handelingen te verrichten of niet. Maar, ongeacht de beslissingen van de rechtbank, zijn we, Autonomia en ik, verplicht om zijn vonnissen te respecteren. Dit is het minimale waartoe ik gerechtigd ben om Autonomia te dwingen: een rechtbank en het respecteren van de vonnissen.

  Dus, om terrorisme als ongerechtigd te kunnen beschouwen, moeten we accepteren dat we een autonome staat tot een internationale rechtbank kunnen dwingen.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl