mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  Ian Buruma – gratis propaganda voor iedereen

  Ian Buruma – gratis propaganda voor iedereen


  De beste propaganda verkoop je als kritiek op officiële propaganda.
  En dat is wat ik hieronder wil aantonen, dat Ian Buruma’s gedachtegang niets anders is dan een bevestiging ervan, ondanks zijn bewering dat hij de “kruistocht” wil vermijden.


  Hieronder volgen drie stappen:
  (1) De werking van propaganda
  (2) Weergave van Buruma’s redenering
  (3) Uitleg waarom Buruma's beweringen niet van officiële propaganda verschillen

  (1) Hoe werkt propaganda?
  Propaganda vertelt ons dat we een vijand hebben. Deze vijand haat ons. Niet voor wat we doen, maar voor wie we zijn. Onze kwaliteiten, eigenschappen, manier van leven, cultuur, manier van deken, onze essentie etc. worden ons kwalijk genomen. Als de vijand ons om onze daden zou haten, dan zouden we onze daden kunnen aanpassen. Maar omdat hij ons om onze eigenschappen haat en deze eigenschappen onze essentie vormen, (daar we onze essentie of identiteit niet kunnen opgeven want die zijn immers de beste) is de vijand irrationeel. We kunnen daardoor met de vijand niet onderhandelen. Logischerwijs kan men niets anders concluderen dat oorlog de enige oplossing is. De vijand moet vernietigd worden.
  (2) Ian Buruma’s gedachtegang
  Buruma schreef in 2002 een essay “Occidentalisme”. "Vijf maanden na de aanslagen van 11 september wisten Buruma en Avishai Margalit (de coauteur) ons beeld van moslimfundamentalisme compleet overhoop te halen,” schrijft Ralf Bodelier in het Filosofie Magazine. Buruma beweerde: “Bin Laden en zijn kornuiten haalden hun ideeën over het Westen… regelrecht uit het hart van dat westerse denken zelf. En dat met name uit de Duitse Romantiek.” Het islamitisch fundamentalisme zou dezelfde ideeën weergeven als Europese tegenbewegingen, zoals weerspiegeld door Hegel, Heidegger, Herder, Fichte, Spengler etc. Het gaat om tegenbewegingen zoals de Contrareformatie, Contraverlichting, de Romantiek, het Fascisme, Nationaalsocialisme, Antikapitalisme en Antiglobalisme. Deze bewegingen hebben als belangrijke eigenschap dat ze zich tegen de moderne samenleving verzetten.

  Buruma ziet in het islamfundamentalisme vier (Europese) thema’s: de afkeer van “de stad”, van “de westerse geest zoals je die tegenkomt in de wetenschap en rationalisme”, vijandschap tegenover de “gevestigde burgerij” en “tegen de ongelovige.”

  “Wat we met dat essay niet wilden, is het veroordelen of demoniseren van de islamisten, laat staan van de islam….We wilden hun ideeën begrijpen. We willen laten zien dat ze een geschiedenis hebben en dat die geschiedenis misschien wel meer in Europa ligt dan we willen toegeven. Daarmee zetten we ons af tegen de gedachte dat we een kruistocht moeten voeren tegen de islam.”

  Met andere woorden zou Buruma de officiële propaganda bekritiseren. Dus oorlog zou helemaal niet noodzakelijk zijn.

  (3) Waar Buruma de fout in gaat
  Ten eerste negeren Buruma en Margalit het fundamentele feit dat Bin Laden niet alleen een theoretische gedachtegang heeft. Bin Laden keert zich weliswaar tegen de moderniteit, maar heeft ook zes praktische, strikt politieke kritiekpunten op het Westen en noemt daarbij:

  1) de onvoorwaardelijke support aan Israël;
  2) de steun aan dictaturen in het Midden-Oosten;
  3) het support aan landen die moslims onderdrukken;
  4) het stationeren van een Westerse militaire macht in Saudi-Arabië en de andere golfstaten;
  5) de invasies van Afghanistan en Irak en
  6) het via macht verkrijgen van olie onder de echte marktwaarde (lees roof).

  Het is merkwaardig dat Buruma deze kritiek op het Westen (en tegelijkertijd de politieke eisen om bepaalde handelingen te verrichten) negeert. Door kritiek op onze handelingen te negeren, speelt Buruma de propaganda in de kaart. Propaganda vertelt ons immers dat de vijand ons niet voor onze handelingen haat.

  Buruma noemt alleen de overeenkomsten met de ideeën uit de Contrareformatie, Contraverlichting, Nazisme etc. Al deze bewegingen waren niet tegen handelingen die voor misdaden in aanmerking komen. Deze bewegingen hadden vooral kritiek op een manier van denken, leven, op het wezen van een gedachtegang, vooral op de Verlichting en moderniteit.

  Stel dat ik zeg: “Ik ben voor de waarden van de Verlichting,” en dat een andere zegt: “Ik ben tegen deze waarden,” moet je weten dat waar die ander tegen is, mijn waarden, manier van denken en mijn essentie zijn. Ik heb een bepaalde vrijheid, zelfs fundamenteel recht op deze waarden te koesteren. Een ander mag deze waarden weliswaar bekritiseren, maar hij is niet gerechtvaardigd mij te dwingen deze waarden te verloochenen. Als hij mij (met geweld) zou dwingen deze waarden op te geven, zou dat een volstrekt irrationele manier van handelen zijn. Ik ben op dat moment volstrekt gerechtvaardigd om mezelf met geweld te verdedigen. Dat betekent dat Buruma Bin Laden “en zijn kornuiten” als irrationeel beschouwt.

  Deze irrationaliteit leidt volgens Buruma tot gevaarlijke situaties wanneer het in een “puristische variant” voorkomt. “ Zij zijn zo woedend dat ze alles wat met het Westen te maken heeft willen vernietigen.” Als je het zo bekijkt is deze woede inderdaad irrationeel. Want het is irrationeel om “de stad”, “de wetenschap en het rationalisme”, “de gevestigde burgerij” en de “ongelovige” te willen vernietigen.

  Tegen een dergelijke houding kan je je ook niet verdedigen met vreedzame middelen. Want er is niets wat we kunnen doen om aan Bin Laden's wensen tegemoet te komen. We kunnen immers niet terug in dorpen gaan wonen, de wetenschap en het rationalisme afzweren, de gevestigde orde veranderen en plotseling gelovigen worden als we daar geen zin in hebben. We kunnen, als we Buruma’s analyse tot ons door laten dringen, niets anders doen dan een oorlog voeren tegen Bin Laden (en zijn kornuiten).

  Conclusie
  Buruma’s stelling dat zijn analyse van de officiële propaganda af wijkt, is bij deze weerlegd. Buruma negeert Bin Laden’s politieke eisen en zijn kritiek op onze handelingen. Deze handelingen zijn juist datgene waarover we op een rationele manier kunnen onderhandelen, of we deze handelingen kunnen analyseren en veranderen. Dit zou oorlog vermijden. Maar Buruma, doordat hij deze kritiek op onze handelingen negeert, concentreert zich op wat als irrationeel beschouwd kan worden, op iets dat van ons niet geëist kan/mag worden. Buruma’s analyse leidt onvermijdelijk tot oorlog en daarmee dient hij zich als vrijwillige propagandist aan.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl