mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  Debatteren met AM

  Debatteren met AM

  Mihai:
  Elke mens heeft het recht om iedere andere mens of land bij een onafhankelijke rechtbank aan te klagen. Je bent zelfs gerechtvaardigd om iemand (met geweld) te dwingen om een rechtbank (of bemiddelaar) te accepteren als jullie onenigheid niet anders opgelost kan worden.

  AM:
  Rechtvaardigheid is gebaseerd op recht en recht is gebaseerd op onderlinge afspraken. Wat geeft iemand (persoon, groep van personen, land, groep van landen) het recht om een ander persoon, groep van personen, land, groep van landen te dwingen het oordeel van een rechtbank te accepteren die zij zelf niet accepteren als zijnde oordeelsbevoegd?
   
  Mihai:
  Stel je de volgende situatie voor:
  We zijn met een aantal families op een verlaten eiland. Jij ziet mij je baby vermoorden. Je maakt een mooie foto van de daad, je hebt tien getuigen en toevallig een wetenschapper die mijn DNA op je baby vindt. Jij zegt tegen mij: “Mihai, ik geloof dat jij een misdaad tegen mij/mijn baby hebt gepleegd. Laten we een rechter/bemiddelaar instellen die zal beslissen of je schuldig bent.” Stel dat ik een van de volgende antwoorden zou geven:

  - “Ik heb het niet gedaan. Je ogen en die van de getuigen vergissen zich. Jouw camera is niet goed of de foto is vervalst. Die wetenschapper deugt voor geen reet.
  - Jouw baby heeft mij verkracht en aangevallen, om me te vermoorden. Het was dus zelfverdediging.
  - De baby heb ik wel gedood, maar met een goede reden. Ik heb namelijk een onderzoek op zijn organen gedaan, die het leven van misschien miljoenen baby’s in de toekomst zal redden.”

  En ik zou er aan toevoegen: “Als jij denkt dat ik een misdaad heb gepleegd, dan heb je gewoon vette pech. Ik ben helemaal niet van plan om een bemiddelaar/rechter te laten beslissen of ik schuldig ben. Ik weet het beter dan jij. Sterker nog, ik heb het vermoeden dat je slechts jaloers bent, omdat mijn deel van het eiland vruchtbaarder is en ik rijker ben.”

  Zou jij je niet gerechtvaardigd voelen om mij te dwingen, met geweld desnoods, een rechter te accepteren? Mocht ik alsnog geen rechter accepteren, zou je je niet vrij voelen om mij alles aan te doen, wat jij zelf zou beslissen?

  De machtelozen van deze wereld kunnen nergens de machtigen aanklagen.

  AM:
  Ik begrijp dat je dat zo voelt en ik zou het waarschijnlijk ook zo voelen.
  Er kunnen zaken aangebracht worden bij het internationale gerechtshof, dus een klachtmiddel is er wel. Dat grote landen uitspraken van hof negeren of niet erkennen, is zonder meer een feit, maar dan kom je weer uit bij de vraag op basis waarvan je een land kunt dwingen om zich aan te sluiten bij de VN en alle uitspraken van het gerechtshof onvoorwaardelijk te accepteren en uit te voeren. Met welk recht meen jij een ongebonden staat het recht op die ongebondenheid te kunnen ontnemen?

  Mihai:
  Een staat heeft het recht op volledige ongebondenheid zolang die staat binnen zijn eigen grenzen handelt. Maar zodra een staat handelingen verricht, die het leven van andere mensen buiten de staat (negatief) beïnvloeden, is de staat verplicht om zich door de uitspraken van een onafhankelijke rechter te laten binden. Het is precies zoals in mijn voorbeeld tussen mijn moord op jouw baby en jouw recht om mij, desnoods met geweld, voor een rechter te slepen. Wat tussen jou en mij geldt, geld ook tussen jou en een staat.

  AM:
  Als ongebonden staat heb ik geen boodschap aan jouw mening over de reikwijdte van mijn ongebondenheid, dat is nu net de essentie van ongebonden zijn.

  Mihai:
  Wil je zeggen dat je ongebondenheid je het recht/vrijheid verleent om mijn land met nucleaire wapens tot stof te verpulveren?

  AM:
  Het bezit van kernwapens maakt de door jou geschetste situatie mogelijk. Als een ongebonden staat kernwapens bezit, kunnen die worden ingezet als men meent dat dit noodzakelijk is. Die afweging maakt een ongebonden staat zelf.

  Mihai:
  Als jouw ongebondenheid je de vrijheid verleent om mijn land plat te bombarderen, dan verleent mijn ongebondenheid mij de vrijheid om jou met geweld tot een rechtbank te dwingen. Of denk je soms dat jij ongebonden bent en ik niet?

  En als persoon, zonder staat, Bin Laden bijvoorbeeld, ben je niet ongebonden en vrij te doen wat je zelf wilt? Bijvoorbeeld Boeings in wolkenkrabbers vliegen?

  AM:
  Inderdaad, het is jouw vrijheid om dat te proberen.
  Per saldo houden we het recht van de sterkste over en dat is dan ook de internationale praktijk. De sterksten hebben er geen belang bij hun positie op te geven, dat doen ze slechts als hun geweten (indien aanwezig) hen daartoe dwingt.

  Mihai:
  We zijn vertrokken van mijn stelling dat elke mens, groep of land gerechtvaardigd is om een andere mens, groep of land, desnoods met geweld, tot een rechtbank te dwingen. Bij deze denk ik dat mijn stelling bewezen is.

  AM:
  Vrijheid en rechtvaardigheid zijn verschillende begrippen.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl