mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  Terwijl je sliep, was de revolutie al klaar

  Terwijl je sliep, was de revolutie al klaar

  Vandaag heb ik een mirakel gezien: de jakhals lag tam naast het lam. Ik heb een conservatieve republikeinse presidentskandidaat gezien, die spreekt als een linkse rakker. Dit wil ik verklaren aan de hand van de technologische veranderingen in de laatste tientallen jaren. Deze veranderingen hebben de machtsbalans in de wereld omvergeworpen en creëren nieuwe kansen: De machtelozen krijgen hun megafoon. De machtigen een gehoorapparaat.


  De republikeinse presidentskandidaat Ron Paul beweerde in een verkiezingsdebat, en later op CNN en Fox News, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek voor een grote deel verantwoordelijk is voor de anti-Amerikaanse gevoelens in de wereld, voor de haat en zelfs medeverantwoordelijk is voor 9/11. Pardon? Het is om meerdere redenen inderdaad een verbazingwekkende uitspraak, en we zullen zien waarom.


  Middelen versus doelen

  Er zijn twee soorten kritiek mogelijk. Je kan het met iemand oneens zijn over de doelen die hij heeft, of je kan samen met hem doelen delen, maar kritiek hebben op de middelen die hij gebruikt om deze doelen te bereiken.

  De eerste soort kritiek was tot recentelijk schaars aanwezig en het drong noch tot de leiders, noch tot de media echt door. Denk bijvoorbeeld aan de Flower Power generatie, de Vietnamoorlog en kraakbeweging etc. Denk aan de even onnozele als nuttige Michael Moore, met zijn Fahrenheit 9/11. Denk ook aan de serieuzere Noam Chomsky, die zelfs ondanks dat hij bijna net zoveel geciteerd is als de Bijbel en Freud, toch weinig weerklank heeft in de kranten en op de televisie.

  In het Westen kwam tot nu toe vooral kritiek op de middelen voor. De grote meerderheid geloofde in het nobele streven van de Westerse cultuur/democratieën in het algemeen om welzijn en democratie in de wereld te verspreiden. De middelen waren soms verkeerd gekozen.

  De kritiek luidde meestal dat men meer diplomatiek moest gebruiken, voordat men naar de wapens greep. Men moest zachter bombarderen, om slapende kinderen niet te verstoren. De leiders hadden goede bedoelingen, maar soms waren ze incapabel, onvoorzichtig of veel te gepassioneerd bezig.

  De massamedia en de politieke oppositie, en ik heb het vooral over Amerika, hebben tot nu toe vooral kritiek op de middelen geuit om politieke punten en kijkcijfers te scoren, maar veel te weinig kritiek geleverd op de doelen zelf. Dit heeft geleid tot een (officiële) waarheid, die misleidend was en effectiever dan de propaganda in de landen met ondemocratische regimes.

  Bijvoorbeeld in 1990, tijdens de eerste Golfoorlog, functioneerde de CNN-bijbel als kanon der waarheid. Toen de NAVO Joegoslavië bombardeerde in 1999, heb ik pakweg elfhonderd artikelen in alle kranten en tijdschriften gelezen en leefde met het gevoel alsof ik in een slechte droom was. De media klonken als de Sovjetkrant Pravda.

  Toen stond het internet nog in de kinderschoenen, maar toch kon ik veel betrouwbare informatie vinden, die om een of andere mysterieuze reden niet in de media terug was te horen. Ik kon bijvoorbeeld de rapporten van de parlementaire enquêtes lezen van Groot-Brittannië, Canada of Australië. Dit, samen met andere bronnen, hebben me tot andere gedachten gebracht dan in 1990.

  Dit welwillende Westerse zelfbeeld was zelfs in Nederland rijkelijk aanwezig, een land dat volgens een (Nederlands)Amerikaanse amica socialistisch was. In 2001, meteen na 9/11, schreef ik op het internetforum van het blad Trouw precies dezelfde woorden als Ron Paul, en men reageerde alsof ik net van Mars was gekomen. Sommigen vroegen zich af of ik niet uit een grot in Afghanistan mijn berichten typte, zittend aan de rechterkant van een zekere Osama.

  Toch waren er al in die periode meer stemmen te horen dan in 1999 die door internet een andere mening hadden gevormd. De politici en de media stonden echter nog steeds achter het officiële standpunt.

  Technologie heeft de machtsstructuren in de wereld totaal veranderd.

  In de geschiedenis is het Westen door deze technologische ontwikkelingen aan de macht gekomen. De kruit gebruikt in nieuwe en sterkere kanonnen en vuurwapens hebben deze macht veroorzaakt.

  De andere volkeren konden niets anders doen dan luisteren. Kwamen ze in opstand, dan konden ze niet veel doen met hun pijlen, bogen en speren. Een strafexpeditie bracht ze makkelijk op de knieën. Hun kwade stem of hun lamentatie verloren hun echo over de oneindige zeeën.

  Zij konden de Westerlingen noch bereiken, noch treffen. Ze konen ook geen eenheid vormen, doordat er maar weinig communicatiemiddelen waren, die bovendien traag functioneerden.

  Vandaag is het anders en zien we dat technologie veranderingen heeft gebracht, die de machtsbalans in de wereld heeft doen wankelen. Denk vooral aan de prijzen en het toegankelijk worden van wapens, de bijna universele verspreiding van internet en satelliettelevisie en het vervoer van mensen en goederen.

  De antikruistocht met een webcam  Wapens en sabotage

  Diegenen die hard roepen dat 9/11 de wereld heeft veranderd hebben gelijk, maar niet op de manier waarop zij denken. Bin Laden heeft de wereld veranderd, maar zelf is hij een instrument van de technologie. Marktkrachten hebben technologie goedkoop en makkelijk verkrijgbaar gemaakt. Genetisch gemanipuleerde virussen kan je tegenwoordig op het internet bestellen en elke keuken is een mogelijke biologische en chemische wapenfabriek.

  Moderne wapens beschikken over een steeds grotere vernietigingskracht. Onze vitale aderen, zoals de elektriciteitsvoorziening, watertoevoer, (openbaar) vervoer zijn ook van technologische ontwikkelingen afhankelijk geworden, van computers en elektronische systemen, die alleen maar kwetsbaarder zijn geworden voor andere goedkope en toegankelijke technologische instrumenten.

  Vervoer

  Maar technologische ontwikkelingen geven de menselijke geest, in zijn oneindige creativiteit, de mogelijkheid om ontelbare manieren van vernietiging te bedenken. En de mens is altijd creatiever in verwoesting dan in creatie geweest.

  Denk bijvoorbeeld aan de twee mannen die met een sluipschuttersgeweer de V.S., land van driehonderd miljoen mensen, maandenlang in een wurggreep hebben gehouden. Vervoer maakt het nu mogelijk om het land van de vroegere onaantaastbaren makkelijk te bereiken.

  Met een paar honderd dollar vlieg je van elke hoek uit de Derde Wereld naar New York, en daar is slechts je verbeeldingskracht het enige obstakel in je mogelijkheid om massa’s uit te roeien.

  Communicatiemiddelen, propaganda en indoctrinatie

  Internet, mobieltjes en andere snufjes maakten het mogelijk voor Bin Laden om zijn cellen overal ter wereld te besturen en informatie te verzamelen. Het lukte hem, vanuit zijn rattenhol, met een digitale handheldcamera driehonderd miljoen Amerikanen in de ogen kijken en hun een boek van William Blum aan te bevelen, een mini-encyclopedie van de Amerikaanse misdaden.

  Het Irakese verzet verspreidt professionele propaganda, op maat gemaakt voor Westerlingen, of op maat gemaakt voor Westerse islamitische pubers, met technologie van een paar duizend dollar.

  De macht van de youtube-videoclip is nu groter dan alle korans, bijbels, toras en CNN’s bij elkaar. Indoctrinatie en mobilisatie zijn nu slechts een kwestie van wil.

  De in het Westen gemarginaliseerde en gediscrimineerde jonge moslims, op zoek naar een eigen identiteit, zijn een makkelijke prooi. De bevolking onder de 25 jaar in de Derde Wereld groeit met een razende snelheid tot miljoenen ontevreden en ontvlambare jongeren.

  Onderwijs en politieke bewustwording

  Technologie heeft ook veel goedkoop onderwijs verspreid en geleid tot alfabetisering van voormalige onwetenden. Intelligente jonge “kleurlingen” kunnen nu hun weg in Westerse bibliotheken vinden, hebben toegang tot Westerse media, tot nieuwe Arabische Al Jazeera’s, via satelliettelevisie, radio en internet. Zij zien live hoe baby’s in Irak met 500 killo’s Amerikaanse high-explosives uit elkaar worden gerukt.

  Zij weten als geen ander dat ze onderdrukt worden door vreemde machten, door in het zadel geholpen tirannen, door een juk van internationale machtsstructuren, die onveranderd zijn gebleven vanaf het koloniale tijdperk.

  Zij zijn bewust geworden van de onrechtvaardigheid en vastberaden om een beter leven te leiden: desnoods met behulp van een dynamietgordel.

  Verandering in kritiek en zelfbeeld

  Vandaag de dag zie ik een enorme verandering sinds het moment dat de NAVO Joegoslavië bombardeerde. En deze verandering is veroorzaakt door de technologische ontwikkelingen.

  Vroeger had je honderden miljoenen nodig om een krant of televisiestation te beginnen. Je had zodanig de waarheid in pacht, een waarheid geboren uit de portemonnee.

  Nu is het anders. De hedendaagse weblogger als ad-hocjournalist levert hoogwaardige nieuwe waarheden. Wat vroeger van elkaar gescheiden mensen waren, kunnen nu op afstand hun talenten en krachten bundelen en ideeën uitwisselen.

  Bijvoorbeeld de ontdekking van het gebruik van white-phosphorus in Irak, de verspreiding van Britse regeringsdocumenten, die het bewijs van de leugens leverden, en de CIA-vluchten in Europa en andere schandalen zijn door webloggers begonnen.

  Gevolgen voor het beeld in de media

  Steeds meer westerlingen hebben hun weg gevonden naar alternatieve bronnen van informatie, ook onder invloed van hun intuïtie dat er “something fishy” aan de hand was met de traditionele kranten en televisie.

  De van nature al revolutionaire, jongere, draadloze generatie vond sneller gratis waarheden op het internet, dan in een betaald abonnement op een krant.

  Dagbladen hebben hun klantenbestand zien afslanken en geen vers vlees versterkt de oude abonneekudde. Zij moeten met de nieuwe informatiebronnen concurreren om de nieuwe waarheden over te nemen.

  Ook de pas afgestudeerde journalisten vinden het in hun luiheid makkelijker om info van Google, nieuwsgroepen, forums, weblogs en kleinere en goedkopere internetnieuwsmakers te plukken dan zelf een diepgaand onderzoek te beginnen. Met alle nadelen van dien.

  De gewone media weerspiegelen daardoor nu meer de waarheid van de (wereld)meute. Ik las met taalloze “fucks” en “shits” de kranten tijdens de oorlog met Joegoslavië (ja met).

  De informatiebronnen die ik toen met veel tijd en moeite heb verzameld, kan ik nu niet meer één, twee, drie gebruiken. Ik kijk eerst op de voorpagina van de Volkskrant om te zien of de ANP het bericht niet eerder heeft uitgebracht.

  Ik lees nu de alternatieven op het internet en de ochtend daarna lees ik hetzelfde in de krant. Met andere woorden, mijn waarheid, de waarheid van de machteloze, heeft de mainstream bereikt.

  Het Westerse zelfbeeld verandert

  “Why do they hate us?” verbaasde men zich tussen de grote tranen na 9/11. Vandaag, slechts zes jaar later, verbaast men zich dat het niet eerder is gebeurd. Het leger van de onwetenden wordt in ieder geval dagelijks door scherpe nieuwe inzichten gedecimeerd.

  We kunnen nu vermoeden hoe het komt dat een lid van een republikeinse garde de oude Romeinse, keizerlijke retorica heeft ingeruild voor de toon van de Franse Revolutie.

  Misschien is de waarheid in het Capitool gesmokkeld door een niet te doden elektronische bode. Misschien wisten de Senatoren het nog niet en nu wel.

  Een tweede mogelijke reden is de steeds groeiende ontevredenheid onder het volk over de politieke leugens. Vertel een opstandige natie wat ze wilt horen en je kan haar zo misschien tot na de verkiezingen in slaap sussen.

  Je maait zo ook het gras onder de voeten van de Democraten weg, die slechts halfkritisch zijn, nog steeds bezig met de oude kritiek op de middelen en dus hypocriet. De Amerikanen hebben de Democraten ook door.

  911 heeft de Westerling bewust gemaakt van zijn kwetsbaarheid en de illusie van onaantastbaarheid is als de kunstmist na een glittershow verdwenen. Dit heeft grote gevolgen voor de westerse psyche.

  Zolang men almachtig over de wereld domineerde, kon men zich permitteren om niet te weten dat de westerse mariniers baby’s van hun leven, toekomst en van hun grondstoffen beroofden. Men kon lui uit zijn televisiefauteuil onbezorgd op media vertrouwen en de mondiale zaken aan politieke stuurlui delegeren.

  Maar nu is het 'ich habe es nicht gewusst'-mentaliteit geen veroorloofbare luxe meer. De Westerling houdt zijn regeringen beter in de gaten, want anders kan men op de wraak van verbitterde derdewereldbewoners berekenen.

  Conclusie

  Ron Paul heeft een nooit tevoren gekende retoriek geïntroduceerd in de massamedia en de politieke discussie. Dit kunnen we beschouwen als een hoogtepunt en is het gevolg van de technologische ontwikkelingen van vooral de laatste jaren, die leiden tot een nieuwe (tele)visie met een nieuw geluid. Luiheid, onverschilligheid en de stiekeme plezier van rooftochten zijn door technologische ontwikkelingen een boemerang van bad karma gebleken. De almachtige jakhals is gaan liggen en het verlamde lam is door de elektrische vlam op zijn achterste poten gaan staan.  

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl