mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  De dictatuur van de opinie
  Over de dictatuur van de opinie


  Sommigen beweren dat Wilders, columnisten en zichzelf alles mogen roepen wat ze willen, niet gebonden zijn aan argumentatieregels, omdat ze een vrijheid van meningsuiting hebben. “Dit is een opinie site; bewijs is niet nodig” – riep iemand bijvoorbeeld, toen ik naar bewijs vroeg. Nou ben ik een VrijheidVanMeningsuitingFundamentalist en op het eerste gezicht ben ik het met hen eens. Maar ik ben ook een ArgumentatieregelsFundamentalist. Mijn twee fundamentalismen botsen met elkaar en dit laatste vind ik leuker. Daardoor zal ik jullie hieronder de volgende stelling proberen te verkopen: Ondanks het feit dat je een megagrote vrijheid van meningsuiting hebt, heb je als rationele spreker een morele plicht om je aan de normen van een fatsoenlijke discussie te houden en deze zijn de regels van de argumentatie. Het gaat vooral om de plicht te bewijzen wat je beweert.
  Om dit duidelijk te maken zal ik drie denkbeeldige voorbeelden geven, waarin de eis om de argumentatieregels te respecteren steeds redelijker wordt. Vooral de eis op bewijs.

  Nou stel je voor dat wij in Sahara zijn verdwaald en we hebben afgesproken dat we samen tot de beste oplossing zullen komen om te overleven. We zijn een democratie van twee.

  Geval 1. De dictatuur van de argumentatieregels
  Op onze reis komen we twee schilderijen tegen, één van Van Gogh en de andere van Dalí. Nou ben jij van mening dat Van Gogh veel mooier is dan Dalí. Ik daarentegen roep zoals gewoonlijk “BEWIJS HET!”. Wat we hier zien, is een overdrijving van de ArgumentatieRegelsFundamentalist. Jij kunt je mening veilig verkondigen en ons geluk, of overlevingskans, blijft hoogstwaarschijnlijk onveranderd. We kunnen daardoor samen door één deur. “We agree to disagree.”

  Geval 2A. Bij onbekende toekomst is nog toelaatbaar.
  We weten niet in welke richting de dichtstbijzijnde stad is. Jij bent van mening dat we naar het Westen moeten lopen, omdat we van de zonsondergang kunnen genieten. Ik vind de noordelijke duinen veel mooier. Ook nu kunnen we onze meningsverschil oplossen door met een munt te gooien. We hebben hier over een beleid en twee verschillende voorkeuren. We hebben geen van beiden een bekende manier om tot een betere oplossing te komen. Het zou nog steeds onredelijk van mij zijn om van jou te eisen om te bewijzen dat het beter is om in de Westelijke richting te lopen.

  Geval 2B. De overlevingsduivel steekt zijn staart in
  Nou stel dat jij weet dat er zowel in het Westen als in het Noorden er een stad ligt, beiden op 100 Kilometer afstand. Jij hebt echter met Piet gewed dat we in de Westelijke stad aan zullen komen en je zult daarmee 1.000.000 Euro winnen. Ik weet er niks van de twee steden, noch van je weddenschap. Het is nog steeds voor mij onredelijk om van jou te eisen dat je bewijst dat het beter is om naar het Westen te lopen. Maar het feit dat jij iets verbergt begint langzamerhand een rol te spelen. Je probeert namelijk een misschien gerechtvaardigd voordeel te verkrijgen, maar je ontneemt mij het recht om betrokken te worden bij de beslissing.

  Geval 2C. Nou begin je vals te spelen.
  Jij alleen weet dat ten Westen een stad op 100 kilometer afstand ligt en ten Noorden één stad op 50 Kilometer, dus veel dichterbij.  Naar het Westen lopen zal jou 1.000.000 euro rijker maken, maar je weet ook dat ik fysiek zwakker ben en er is één kans in honderd dat ik zal sterven, terwijl het zeker is dat ik nog 50 kilometer kan lopen. Op dit moment profiteer jij van onze samenwerking, je stelt een beleid voor dat jou een voordeel op zou leveren en je neemt een risico voor mij. Je bent wel vrij om je mening te verkondigen, maar op dat moment ben ik gerechtvaardigd om te eisen dat je bewijst dat het de beste oplossing is, ongeacht of ik de kennis mis, die jij hebt.

  Geval 3. De oorlogsverklaring.
  We komen twee broden tegen. Jij roept dat het jouw mening is dat jij recht hebt op beide broden en je gaat er met de broden vandoor. “Nou wacht even!”, roep ik, “Bewijs het!” Ik ben op dat moment volstrekt gerechtvaardigd om een bewijs te eisen dat jij het recht hebt op beide broden. En jij hebt een morele plicht om dit bewijs te leveren. Je kan niet zomaar roepen: “Tja, het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Ik sta volstrekt in mijn recht om mijn opinie te hebben en als jij er daarmee het oneens bent, dan heb jij vette pech.”

  In dit geval is volgens mij volstrekt redelijk om een bewijs te vragen. Jij daarentegen beroept je ongerechtvaardigd op je vrijheid van meningsuiting. In dit geval heeft mijn eis voorrang op jouw vrijheid.

  Commentaar:
  Laten we vergeten dat alle denkbeeldige voorbeelden door de filosofen in hun voordeel gemanipuleerd worden. Ondanks deze onvolkomenheid, denk ik dat we een bepaalde waarheid in deze voorbeelden te pakken kunnen krijgen.
   
  In gevallen waar het vooraal om smaakverschillen gaat, is het minder redelijk om bewijzen te eisen (Geval 1). Ook in gevallen waar het om een voorgesteld beleid gaat, waar het moeilijk is te voorspellen welke resultaten het zal opleveren (Geval 2A). Je kan over geval 2B noch discussiëren, maar vanaf geval 2C wordt het steeds onredelijker om vast te houden aan je recht op vrijheid van meningsuiting. In geval 3 heb je in mijn mening al een oorlog verklaard.

  Wat is het verschil tussen gevallen, wat maakt het relevant of het redelijk is om een bewijs te vragen? Wat we zien is dat er belangen een rol gaan spelen. We zien dat het voorgestelde oplossing voor sommigen een voordeel opleveren, of voor anderen nadelen. Zelfs hun leven kan in gevaar komen. We zien ook dat er fundamentele (mensen)rechten door de oplossing geschonden kunnen worden.

  Nu naar onze Wilders, columnisten en internetventileerders van opinie. Wilders roept dat moslims als kolonisten zijn gekomen, om ons te onderwerpen en te vernietigen. In dit geval hebben we de eindhalte bereikt van de vrijheid van meningsuiting en we moeten overstappen op de veel sterkere Thalys van de argumentatie.

  Terwijl Wilders volstrekt vrij is om alles te roepen wat hij wilt, is hij ook moreel verplicht om zijn stellingen te bewijzen. Moslims en de andere twijfelaars in Wilders, hebben een recht op dit bewijs. Het is omdat het roepen dat iemand jou wilt onderwerpen en vernietigen, onvermijdelijk naar oplossingen leidt die belangen, veiligheid, rechten en het leven van de moslims kunnen beschadigen. Wilders’ stellingen lijken veel meer op gevallen 2C en 3 dan op de andere gevallen daarvoor.

  Conclusie:
  Zodra we aan de horizon belangen, vrijheden, rechten, levenskwaliteit en de dood kunnen zien, hoe klein dan ook, wordt het redelijk om naar een bewijs te vragen voor alle stellingen en de steller heeft een morele plicht om dit bewijs te leveren. Hoe dichter ze komen en hoe duidelijker deze belangen, vrijheden, rechten etc worden, hoe groter wordt de redelijkheid van de eis op een bewijs. Op een bepaald moment wordt deze eis zelfs een recht op bewijs. Voor de spreker wordt het een plicht waar hij/zij zich niet aan kan ontrekken met een beroep op de vrijheid van opinie.
   
  Het is wel mogelijk dat we door een dergelijke strenge eis te stellen, we een groter algemeen belang kunnen beschadigen, of de steller ongerechtvaardigd beperken. Immers hoe groter de vrijheid van meningsuiting, hoe groter de kans dat wij als groep vitale dingen ontdekken, die we anders over het hoofd zouden zien. En we willen zelf ook niet dat anderen ons monddood maken. Maar zolang niemand aantoont dat dit nog onbekend voordeel groter is dan het aantasten van de belangen, vrijheden, rechten, levenskwaliteit etc van anderen, hebben deze laatste goeden voorrang op de vrijheid van meningsuiting. Dus bewijs het! Toon dus aan dat een verplichting tot een bewijs te leveren, jouw vrijheid van meningsuiting of het algemeen belang ongerechtvaardigd beschadigt.

  Het recht op spreken leidt dus tot de plicht te bewijzen.
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl