mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  Verlicht de Marokkaantjes!
  Verlicht de Marokkaantjes!


  De Koninklijke Sociëteit voor Kunsten en Wetenschappen in Metz heeft in 1787 een essay-wedstrijd uitgeschreven. De stelvraag voor de meest verlichte geesten was: 'Est-il des moyens de rendre les juifs plus heureux et plus utiles en France?' Met andere woorden ‘Bestaan er manieren om de Joden gelukkiger en tegelijkertijd nuttiger voor Frankrijk te maken?’ Een zeer titanische intellectuele opdracht dus.
   
  De jetset van verlichtingsgozers, zoals Voltaire, Cobbett, Bauer, Michelet, zeg maar de opiniemakers van toen, moesten zonodig hun mening ventileren over wat te doen met de Joden. Voltaire beschouwde de Joodse filosofie als onbestaand. Voor Diderot waren Joden in staat tot elke schurkenstreek. D'Holbach zag hen als de verachtelijkste wezens. Rousseau, een oom van de moderne rechtsstaat en burgerrechten, beschouwde hen als woeste fanatiekelingen.
  Abbé Grégoire, bekend als voorvechter van rassengelijkheid en als leider van de Franse revolutie, schreef over de Elzas, waar de grootste Joodse gemeenschap leefde, van 20.000 zielen. Hij beargumenteerde in één van de winnende essays dat de Joden een verloederde, degenererende invloed op de Elzassische gemeenschap hadden. Joden waren parasieten, gevoelig voor ziektes, vooral vanwege inteelt en ze waren geïndoctrineerd door hun religie om de ongelovigen te haten.

  Hun rabbijnen zouden in hun preken de hele Bijbelse moraliteit hebben gecorrumpeerd. De Joden geloofden niet dat ze zondigden als ze Christenen bedrogen, want God verschoonde hen op de Dag des Oordeels en een menigte van hun sofisten keurde oneerlijkheid, dubbelzinnigheid en hypocrisie goed.

  Maar Grégoire had zeker goede bedoelingen, zoals elke verlichte mens: “Laten we de Joden in burgers veranderen.” Men moet de Joden "regenereren", fysiek, psychisch en moreel. Zo moeten ze een gezonder, robuuster temperament krijgen, ze zouden gedwongen moeten worden tot verlichting en eerlijkheid, hun hart zou bijgesteld worden door deugdzaamheid, hun handen versterkt door arbeid. Vooral in de landbouw.

  Grégoire stelde meer concrete maatregelen voor: Verlichte Christelijke geestelijken, zoals hijzelf, moest de opvoeding van de Joodse kinderen uit de handen van hun ouders overnemen. Hopelijk zou dit de Joden bevrijden van hun bijgeloven en Talmoedische dromen, ingeprent door hun ouders en rabbijnen. Een militaire aanpak was ook goed, dienstplicht zou hen moed en patriottisme bijbrengen.

  Aan de andere kant moesten de Joden geen openbare functies krijgen waar publiek geld mee bemoeid was en, als tegenprestatie voor al deze welwillende inzet, zouden de Joden aan alle Christenen hun openstaande schulden moeten kwijtschelden. 

  En zo moest men de Joden profijtelijk maken voor de Franse maatschappij. Tjakkaa!

  Ik kan geen krant meer open slaan zonder gedwongen te worden in reïncarnatie te geloven. Al deze grote namen uit de verlichtingstijd zijn klaarblijkelijk herboren. En deze keer beloven ze de verlichting voorgoed af te maken.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl