mihai.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  test
   
  Geachte heer Moszkowicz,
  Geachte heer Moszkowicz,


  Ik heb de uitzending van Pauw en Witteman van woensdagavond j.l. gevolgd. Als student filosofie, die een paar colleges rechten heeft gevolgd, zijn er een paar vragen bij mij opgekomen naar aanleiding van uw positie met betrekking tot het Israëlische recht op zelfverdediging.
  Mijn vragen zijn als volgt:
  Stelt u zich voor dat ik een Palestijnse moeder ben en ik zie mijn baby doodgaan als gevolg van een Israëlische handeling, bijvoorbeeld door een sluipschutter, bom, of als gevolg van de blokkade. Stel u zich voor dat ik op dat moment overtuigd ben dat het om een onrechtmatige daad gaat. Ik weet dat het doden van een mens overal ter wereld immoreel is, en dat het doden van een mens in alle rechtssystemen strafbaar is. Ik zou daardoor naar een rechter willen stappen.

  Bij deze rechter zou ik een aantal dingen kunnen vragen. Bijvoorbeeld of er iemand schuldig is en als het antwoord “ja” is, dat de schuldige ter verantwoording wordt geroepen. Of ik zou kunnen eisen dat Israël onmiddellijk de militaire acties in Gaza stopt. Of ik zou kunnen geloven dat ik het recht heb op een eigen staat, recht op een Israëlische terugtrekking uit de gebieden buiten de Israëlische grenzen voor 1967 en ik zou dat aan een rechter willen kunnen voorleggen. Nou heb ik geen vertrouwen dat een Israëlische rechtbank mijn vragen (onbevooroordeeld) kan beantwoorden. Dus ik wil een internationale rechtbank benaderen om mijn eisen voor te leggen.

  Vraag 1:
  Bestaat er een internationale rechtbank waar ik als individu Israël kan aanklagen en eisen dat Israël iets doet of laat? Kan iemand Israël tot iets laten inbinden via een onafhankelijke en onpartijdige instantie, op vergelijkbare manier dat een Nederlander een andere Nederlandse rechtspersoon tot iets kan laten inbinden via een rechtbank? Over welke rechtsmiddelen beschikt een Palestijnse moeder of de internationale gemeenschap om Israël tot iets in te laten binden, mocht Israël niet vrijwillig voor een rechtbank willen verschijnen, en in het geval dat een aantal landen bereid zijn om een veto uit te spreken tegen een bindende resolutie van de Veiligheidsraad?

  Stel dat het antwoord op de eerste vraag “nee” is, dat er geen rechtsmiddelen bestaan om Israël in laten te binden, dan heb ik een twee andere vragen.

  Vraag 2:
  Wat zou de beste verklaring zijn voor de afwezigheid van deze rechtbank? Is dat te wijten aan de Palestijnse moeder, iets waar zij mee ingestemd heeft of onderschrijft? Of is de afwezigheid meer te wijten aan de machtstructuren in de wereld, aan machtige staten en machtsblokken, die zich niet willen laten inbinden door onafhankelijke rechtbanken? Is Israël onderdeel van een dergelijke machtsblok, met een belang in de afwezigheid van een dergelijke rechtbank?

  Vraag 3:
  In de afwezigheid van een rechtbank, die een tegenpartij tot bepaalde dingen kan laten inbinden, als ik overtuigd ben dat de tegenpartij een gevaar vormt voor mijn leven, heb ik dan een (moreel) recht, of ben ik vrij om naar mijn eigen inzicht de geschikte middelen te kiezen, om mijzelf te verdedigen?

  In afwachting van verlichtend antwoord, verblijf ik,

  Mihai Martoiu Ticu 

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl